Boża miłość jest niewyczerpalna – Wielki Czwartek

Ewangelia mówi: Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. Drogi Czytelniku! Dzisiaj chcę skierować do Ciebie słowo pokrzepienia, pocieszenia, bo oto pragnę rozważać miłość Boga do nas, która to jest niewyczerpana.