Boża miłość jest niewyczerpalna – Wielki Czwartek

Ewangelia mówi: Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. Drogi Czytelniku! Dzisiaj chcę skierować do Ciebie słowo pokrzepienia, pocieszenia, bo oto pragnę rozważać miłość Boga do nas, która to jest niewyczerpana.

Czy jesteś katolikiem? – Świętego Dobrego Łotra

Późne nawrócenie. Dobry Łotr, którego dzisiaj Kościół Święty, Matka nasza daje nam do rozważenia, jest swoistym przykładem odkładania życia wiary na ostatnią chwilę życia. Zaraz II Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa, która to jest ścisłą, bezpośrednią zapowiedzią wydarzeń Triduum Paschalnego. O jak szybko minął ten czas, Człowiecze! Jakże życie ludzkie jest krótkie! Krótkość życia ludzkiego o jak szybko ulatuje!