Umiarkowanie i sprawiedliwość, czyli o podatkach

30 września br. odbył się protest Krajowej Administracji Skarbowej. Jej pracownicy o godzinie 9:55 na 20 minut wyłączyli komputery. Akcja miała wyrazić sprzeciw wobec planów cięć zarobków i zwolnień. Zarówno ci, którzy są podmiotami tego działania, jak i jego przedmiot, skłaniają do przemyśleń nad polskim systemem podatkowym.

Oczekuję wskrzeszenia umarłych… O powszechnej praktyce kremacji w kontekście religii katolickiej

Jest i prawem natury, i dogmatem wiary, że wszyscy ludzie umrą. Po śmierci – uczy Kościół powszechny – dusza trafia przed Sąd Boży; ciało natomiast zostaje na ziemi, a wręcz – w ziemi. Jednak zwyczaj tradycyjnego pochówku także wśród chrześcijańskich narodów jest od ponad wieku coraz mocniej wypierany przez niebezpieczną „modę” na pewną nowinkę: tą nowinką jest kremacja.