krajobraz (Wisła, Kraków) + maszyna (statki) + infrastruktura (Wawel) + ludzie + zwierzęta (ptak)

Leave a Reply